Turnhout - Hoogstraten - Leopoldsburg - Tessenderlo - Heist-op-den-Berg - Hasselt


Meest gestelde vragen


Hoe kan ik een wagen reserveren?

Je kan bij ons een wagen op verschillende manieren reserveren :
- via telefoon : 0475/440.550
- via e-mail :autoverhuur@vagnv.be
- via onze kantoren op de pagina afhaalpunten
- via een reservatieformulier op deze website

Welke tariefformules zijn er?

Onze personenwagens en minibussen kan je reserveren op dagbasis, voor een weekend, een week of een maand. Bestelwagens kan je ook huren voor een halve dag. Zowel voor personenwagens als voor bestelwagens zijn, in onderling overleg, langere periodes mogelijk.

Zijn alle verzekeringen inbegrepen in de aangegeven tarieven?

Alle nodige verzekeringen zijn in de tarieven inbegrepen. Voor het omnium gedeelte dient u rekening te houden met een vrijstelling van 750 Euro. Mits een kleine extra bijdrage kan deze vrijstelling echter afgekocht worden tot een maximum van 250 Euro.

Bestaat de mogelijk om de vrijstelling af te kopen?

Zoals hierboven reeds aangehaald kan de vrijstelling afgekocht worden tot een maximum van 250 Euro mits een kleine extra verzekering waarvan het bedrag afhangt van het type wagen en duurtijd van de huur.

Zijn er nog andere extra kosten?

Al onze prijzen zijn BTW inbegrepen.
De brandstof is echter ten laste van de klant. Wij vragen daarom ook dat de wagen volgetankt zou worden op het einde van de verhuurperiode.
U dient eveneens rekening te houden met het betalen van een waarborg. Zie even verder voor meer info.

Kan ik ook huren op langetermijn?

Jazeker! Indien u voor een langere periode (3 maanden of meer) een wagen wenst te huren kan de duurtijd en het tarief onderling worden besproken.

Moet ik een waarborg betalen?

U dient wel een waarborg te betalen die uiteraard achteraf verrekend zal worden bij het inleveren van de wagen of bij het afrekenen van de factuur.
Afhankelijk van het type wagen en de gewenste termijn bedraagt de waarborg minimum 500 Euro en kan zij maximum belopen tot het bedrag van de gewenste huurperiode.

Hoe verloopt de afrekening?

Nadat u de wagen hebt binnengebracht kan u tijdens de openingsuren in onze kantoren afrekenen. Indien u de wagen pas 's avonds binnenbrengt dient u de sleutels af te leveren in de speciaal daarvoor voorziene sleutelbox en komt u de dag daarop even binnen om de eindafrekening (die plus of min kan zijn, afhankelijk van het voorschot, de huurprijs,...) in orde te maken.

Wat is de minimum leeftijd die vereist is om een wagen te huren?

U dient minstens 23 jaar te zijn en reeds 1 jaar in het bezit van uw rijbewijs.

Kan ik eender welke wagen huren?

De meeste wagens kan u huren met een rijbewijs B. Ook de meeste bestelwagens!
Voor enkele wagens dient u echter over een rijbewijs C te beschikken (vb. MAN met laadvermogen van 5 ton).

Welke dokumenten moet ik meebrengen?

U moet zich aanbieden in het bezit van uw identiteitskaart en uw rijbewijs.

Mag ik eender welke goederen vervoeren?

U mag vervoeren wat u wilt zolang u zich houdt aan het toegelaten maximum gewicht en de geldende wetgeving(en) inzake het vervoer van speciale goederen. M.a.w.: wat bij wet verboden is mag u dus ook niet vervoeren met een van onze wagens!

Wat moet ik doen indien ik met een huurwagen naar het buitenland wil?

Indien u zich naar het buitenland wenst te begeven dient u dit wel op voorhand te melden in ons kantoor.

Mogen andere mensen dan ikzelf de huurwagen nog besturen?

Ja dat mag. U dient dit wel te melden bij vertrek.
Opgelet : diegene die het verhuurcontract onderschrijft is en blijft verantwoordelijk voor de betalingen, eventuele bekeuringen, enz.
Verhuistips

Om onverwachte situaties te vermijden is het raadzaam om tijdig alle zaken te regelen. Daarom hebben we enkele belangrijke aandachtspunten voor u op een rijtje gezet. Overloop even dit lijstje zodat je tijdig de juiste stappen kan nemen.

Vooraf

- verhuiswagen reserveren
- hypotheek regelen
- telefoon en/of internet abonnement aangeven
- school inlichten
- adreswijziging naar bank, verzekering, belasting, gemeente, werkgever, verenigingen, krant, ...
- alles opruimen wat u niet meeneemt naar uw nieuwe woning
- de gemeente die u gaat verlaten op de hoogte brengen
- afsluiting (oude woning) en aansluiting (nieuwe woning) regelen voor alle nutsvoorzieningen
- adreswijzigingen versturen
- opvang kinderen op de dag van verhuis regelen
- opvang huisdieren regelen
- parkeerverbodsplaten op het politiekantoor aanvragen om een plaats voor de verhuiswagen vrij te houden.
(deze neemt minimum 10 meter in beslag)

Inpakken

- begin al met inpakken zodra u de dozen in huis hebt. Inpakken kost altijd meer tijd dan u denkt.
- zet op elke verhuisdoos wat erin zit en voor welke kamer

Verhuizen

- controleer persoonlijk het oude huis vooraleer u vertrekt
- denk hierbij aan alle kamers, kasten, schuur, zolder, berging, kelder, brievenbus, ...

Achteraf

- uw adres op het paspoort en rijbewijs laten veranderen
- aangifte doen van uw nieuwe woonplaats bij de gemeente
Bepalingen

1. Bij elk ongeval waarbij de tegenpartij beschadiging heeft wordt er een bedrag van 750 Euro aangerekend. Dit geldt alleen als de VAG huurwagen aansprakelijk is voor de schade. Deze vrijstelling van 750 Euro is afkoopbaar tot een maximum van 250 Euro. Zie tarieven.

2. Het dagtarief begint om 08.00 uur 's ochtends tot 24.00 uur. Het halve dagtarief - ENKEL voor bestelwagens dan behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke vermelding op de huurovereenkomst - begint, hetzij om 08.00 uur 's ochtends tot 12.30 uur, hetzij van 13.00 uur tot 24.00 uur.

3. Bij elke schade aan het voertuig, onafgezien van de aanwezige omnium verzekering, de eventuele verantwoordelijkheden voor schadegeval en ook ingeval van overmacht, is de huurder, buiten en boven afrekening volgens overeenkomst, gehouden tot betaling van de som van 750 Euro : eventuele afwijkingen hiervan, voorzien in art.3 en 7c, zoals vermeld op de achterzijde, zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

4. Enkel indien uitdrukkelijk schriftelijk vermeld, is het verhuurde voertuig in diefstal verzekerd : eventuele afwijkingen, zoals vermeld inart.4 en 7c, zijn slechts van toepassing indien schriftelijk vermeld. Ingeval van diefstal blijft de huurder alleszins gehouden tot terugbetaling van de tegenwaarde van het voertuig op basis van de kataloogprijs (EUROTAX), buiten en boven afrekening volgens overeenkomst.

5. De wagen kan elk moment gelokaliseerd, buiten dienst en opgevorderd worden en dit zonder toestemming van de klant.

6. De verhuurde wagens mogen enkel in landen rijden die zijn vermeld op de groene kaart.

7. Verhuurde wagens mogen niet gebruikt worden voor bezoldigd personenvervoer (taxi).

8. Hierbij gaat de klant akkoord dat bovenvermelde gegevens in een databank opgenomen worden.

9. De voorwaarden, vermeld op achterzijde van de huurbon, worden uitdrukkelijk aanvaard, en dienen in samenlezing gezien te worden.